Sākums Informācija Apmācība

Kontakti

Tālruņi: + 371 67039612
+ 371 26684449
Epasts: ekstends@ekstends.lv
Elizabetes iela 2a, Rīga,
LV-1010, Latvija

Apmācība

Firma EKSTENDS nodrošina visu klientu apmācību darbam ar Amano Pioneer Eclipse produktiem. Apmācība notiek pēc 15 stundu programmas un to ir iespējams organizēt gan pie klienta gan arī firmas EKSTENDS izvēlētajās telpās. Mācību procesā tiek izmantoti video materiāli un klients tiek apgādāts ar mācību materiāliem. Maksa par apmācību atkarīga no apmācāmo skaita.


Tāpat klientiem ir iespējams apgūt grīdu kopšanu pēc firmas Amano Pioneer Eclipse izstrādātās sistēmas firmas organizētajos kursos ASV, pašiem sedzot tikai ceļojuma izdevumus. Informāciju par kursiem ASV var saņemt firmā EKSTENDS.

Apmācības programma:


- Dažādu grīdas segumu apskats un to kopšanas pamati
- Firmas Amano Pioneer Eclipse ražotie ķīmiskie produkti un to pielietojums grīdu kopšanā
- Firmas Amano Pioneer Eclipse ražotās grīdu kopšanas tehnikas apskats
- Iespējamās problēmas grīdu kopšanā un to novēršana